Spela poker

 PokerAtt spela poker är inte bara roligt, det är också spännande samtidigt som man får tillfälle att sätta hjärnan i arbete.Poker är egentligen bara ett samlingsnamn för olika varianter av kortspel, dock med en hel del gemensamma drag. Även om olika pokerformer kan skilja sig en del åt så har de alla samma mål, nämligen att få den högsta kombinationen av kort och på så sätt besegra motståndarna.De allra flesta pokerspel innehåller också något moment där det satsas marker eller pengar. I en del former av poker ges även möjligheten att byta kort eller köpa kort som det också kallas. I vissa spel som i till exempel Texas Hold’Em är vissa kort gemensamma, de som ligger på bordet, medan det i vissa spel, som till exempel mörkpoker även känt som femkortspoker, endast förekommer personliga kort, det vill säga man ser bara vad man själv har för kort.Några kända varianter av poker inkluderar bland annat tidigare nämnda Texas Hold’Em, Omaha Hold’Em, seven card stud, draw, lowball samt mörkpoker, som troligtvis är den form av poker som de flesta spelat hemma vid köksbordet någon gång.