Är poker en sport?

poker_307686257Vad som är och inte är en sport har debatterat länge och ofta i utvalda kretsar. Poker är en av de som hamnat i rampljuset mer än en gång i dessa debatter, och medan denna artikel inte kommer att vara ett definitivt svar på exakt vad som är en sport, tar vi upp punkter och paralleller med andra gränsfall och ser hur det ser ut rent allmänt i sportvärlden idag.

Definition av sport

Det är många som gillar att falla tillbaka på definitioner av ord och tycker att detta borde säga allt som behövs i ämnet. En av de bästa källorna för detta kan sägas vara Oxford Dictionaries, och de ger sin definition av sport som följande:

An activity involving physical exertion and skill in which an individual or team competes against another or others for entertainment

Argument mot

Efter denna definition finns det de som skulle påstå att fallet är avslutat då de hävdar att poker inte innehåller fysisk ansträngning. För vad kan egentligen vara ansträngande med att sitta på en stol i flera timmar i sträck, antingen vid ett bord någonstans eller framför en dator när man spelar det på nätet?Detta är det huvudsakliga argumentet som dyker upp emot poker som en sport. Tillsammans med ett argument som säger att det ska finnas en tydlig skillnad mellan en sport och ett spel, och att poker möter alla kriterier för ett spel men inte för en sport, och bör därför placeras i det facket istället.Ett annat vanligt argument är att poker är ett turspel eftersom korten som delas ut ligger i en slumpad ordning och man behöver därför ingen skicklighet när man spelar poker. Denna avsaknad av skicklighet skulle då betyda att poker även fallerar på en annan aspekt av definitionen av en sport.

Argument för

Ett argument för poker som en sport måste först och främst kunna svara på varför det inte borde exkluderas av de anledningar som ges av de som argumenterar mot detta. Varpå vi kommer tillbaka till definitionen.Det stora problemet här skulle kunna sägas vara att språk förändras hela tiden och nya definitioner görs för gamla ord då det blir vedertaget att de inte längre passar in med verkligheten. Detta är något som Anne Curzan, professor i engelska, går in i mer detalj på i en föreläsning på det välkända eventet TED. Och argumenterar man för poker som en sport skulle man då kunna säga att definition inte längre överensstämmer med hur folk idag uppfattar och ser på sport.En parallell som ofta dras för argumentet för poker som en sport är att det finns andra spel som blivit accepterade mer eller mindre som sporter. Ta bara en spel som schack, som länge accepterats av den internationella olympiska kommittén som en sport. Sedan har man även det nyare fenomenet e-sport, där man spelar dataspel mot varandra i tävlingssyfte, och precis som schack har officiella rankingsystem, nationellt och internationellt.Och även om dessa former av tävling innehåller betydligt mindre fysisk ansträngning än till exempel en fotbollsmatch, har det visat sig att även inom poker, schack och e-sport, kan spelare dra stor nytta av att vara i god fysisk form. Det finns en hel del studier och forskning som visar på en stark koppling mellan fysisk och mental hälsa.Slutligen hör man ofta motargumentet till poker som ett turspel att verkligheten är väldigt annorlunda bland de som faktiskt spelar poker. Om det hade varit helt baserat på tur hade det knappast funnits personer som sett så stora framgångar i poker som de gjort. Inte heller hade det gått att ta fram ett rankingsystem för spelarna om allt bara hade berott på tur.